ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC:

 

 

DZIECI ŚWIATA

 

Dziecko:

- wie, jakie ma prawa i obowiązki,

- rozumie, że wszyscy mają takie same prawa niezależnie od pochodzenia czy wyglądu,

- ”świętuje” Dzień Dziecka poprzez zabawę do muzyki,

- poznaje cechy charakterystyczne dla dzieci z danego kraju oraz zwyczaje,

- rozumie, że ludzie mają równe prawa, niezależnie od tego, gdzie się urodzili,

- umie zgodnie współpracować,

- układa ilustrację z puzzli,

- dostrzeże różnice w wyglądzie dzieci,

- osłuchuje się z pojęciami: Indianin, Afroamerykanin, Japonka, Eskimos, Hinduska

 

PROJEKT EDUKACYJNY „HISZPANIA”

 

Rozwijanie zdolności twórczych i odtwórczych zakresie poznania wybranych krajów

Europy.

- wyrabianie umiejętności rozpoznawania flagi oraz godła swojego kraju,

- wykorzystanie różnych zmysłów: smaku, węchu, wzroku, słuchu i dotyku, podczas

 wykonywanych prezentacji i zadań,

- obcowanie z kulturą innych narodów poprzez zabawę, muzykę, taniec,

- rozbudzenie dziecięcej ciekawości,

- pokonywanie własnych słabości, barier i nieśmiałości.

 

BEZPIECZNE WAKACJE

 

Dziecko:

- opowiada o wakacjach swoich marzeń,

- wykonuje pracę plastyczną związaną z tematem,

- wie, jak bezpiecznie spędzać wakacje nad morzem, w lesie, w górach,

- śpiewa piosenka o wakacjach,

- wie, kogo i w jaki sposób można poprosić o pomoc w sytuacji zgubienia się,

- tworzy nowe zabawy w sali i w ogrodzie,

- odróżnia właściwe zachowanie od niewłaściwego na ilustracji,

- wypowiada się zdaniami rozwiniętymi i na temat,

- rozwija umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania zadań i zabaw.

 

TYDZIEŃ BEZ ZABAWEK

 

Dziecko:

- rozwija wyobraźnię i kreatywność,

- uczy się współdziałania w grupie,

- poszukuje rozwiązania z dostępnych materiałów i organizuje sobie czas wolny,

- cieszy się z własnoręcznie wykonanych „zabawek”,

- odkrywa możliwości wykorzystania różnych opakowań do zrobienia zabawki,

- poznaje pojęcie recykling,

- nabywa umiejętność negocjacji oraz integracji w grupie,

- polepszenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej oraz zręczności.

 

Zadania zostaną dostosowane do wieku i możliwości dziecka.