ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC:

 

 

 

Poznań 26.02 – 09. 03

 

Dziecko:

 • wie, jak nazywa się miejscowość, w której mieszka i uczęszcza do przedszkola,
 • poznaje legendy związane z Poznaniem,
 • rozpoznaje na podstawie obrazka najważniejsze zabytki Poznania,
 • słucha z uwagą utworów literackich,
 • zna imiona i legendę Poznańskich Koziołków,
 • rozwija sprawność manualną poprzez wykonywanie pracy plastycznej,
 • słucha z uwagą piosenki o Poznaniu; potrafi opisać o czym opowiada oraz próbuje ją śpiewać,
 • współtworzy kącik regionalny,
 • kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej,
 • rozpoznaje i nazywa wybrane obiekty użyteczności publicznej, znajdujące się w Poznaniu,
 • wie, jak nazywa się rzeka, która przepływa przez Poznań,
 • poprawnie formułuje wypowiedzi,
 • dzieli na sylaby/głoski wyrazy związane z tematem, (dz. starsze)
 • poznaje literę oraz cyfrę, (w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego)

 

 

Kapryśny marzec 11.03 – 15.03

 

Dziecko:

 • wie, co oznacza powiedzenie „W marcu jak w garncu”,
 • wie jakie zmiany zachodzą w przyrodzie,
 • opisuje to co widzi na obrazku, rozwija słownictwo,
 • słucha w skupieniu utworu literackiego oraz odpowiada na pytania dotyczące tekstu,
 • obserwuje w skupieniu proces badawczy, roztapianie się lodu, wyciąga wnioski,
 • rozwija poczucie rytmu podczas zabaw ruchowych,
 • wykonuje pracę plastyczną, rozwija wyobraźnię i motorykę małą,
 • określa zjawiska charakterystyczne dla marcowej pogody,
 • odtwarza ruchem treści opowiadania,
 • interesuje się różnymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w przyrodzie na wiosnę,
 • poznaje literę oraz cyfrę, (roczne przygotowanie przedszkolne)- dz. starsze.

 

 

Witamy wiosnę i Wielkanoc 18.03 – 29.03

 

Dziecko:

 • dopasowuje obrazki do odpowiedniej pory roku, potrafi wymienić ich nazwy,
 • zna zwyczaje związane z pożegnaniem zimy i nadejściem wiosny (marzanna, gaik),
 • rozpoznaje zwiastuny wiosny,
 • rozwija twórczość muzyczną, plastyczną, teatralną,
 • wie, jak nazywają się i wyglądają poszczególne ptaki wracające na wiosnę,
 • rozwiązuje zagadki słowne i obrazkowe,
 • obserwuje zmiany w otaczającym środowisku podczas spaceru po parku,
 • zachowuje omówione zasady bezpieczeństwa podczas wycieczki,
 • zna obrzędy i zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi, opowiada o nich,
 • wykonuje pracę plastyczną związaną z tematem,
 • doskonali umiejętności matematyczne,
 • dostrzega różnice i podobieństwa w obserwowanych przedmiotach, klasyfikuje je,
 • poznaje literę oraz cyfrę, (roczne przygotowanie przedszkolne)- dz. starsze.