ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ:

 

 

MAJOWA ŁĄKA

Dziecko:

 • Poznaje kwiaty i owady żyjące na łące
 • Określa kolory majowych kwiatów
 • Rozumie znaczenie pszczół dla kwiatów i człowieka
 • Przelicza sylwety kwiatów i owadów, tworzy z nich zbiory
 • Wykonuje poprawnie ćwiczenia ortofoniczne
 • Rozumie, czym są zmysły i określa który zmysł jest najważniejszy przy wąchaniu, oglądaniu i słuchaniu tego, co znajdziemy na łące
 • Wykona pracę plastyczną z zastosowaniem różnych środków plastycznych
 • Śpiewa i tańczy do piosenki „Dwa motylki”

 

ZWIERZĘTA NA WSI

Dziecko:

 • Nazywa zwierzęta przedstawione na ilustracji
 • Odróżnia zwierzęta wiejskie od egzotycznych
 • Wykonuje ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
 • Rozpoznaje zwierzęta na podstawie dźwięku
 • Potrafi określić, jakie znaczenie dla człowieka mają zwierzęta gospodarskie (np. mleko, jajka)
 • Wykona pracę plastyczną techniką origami z kwadratu
 • Współdziała i aktywnie uczestniczy w zabawach: Rolnik sam w dolinie, Stary Donald farmę miał
 • Nazywa domki poszczególnych zwierząt
 • Poznaje nazwy młodych zwierząt wiejskich (źrebię, cielaczek, koźlątko)

 

 

MOJA RODZINA

Dziecko:

 • Wymienia członków swojej rodziny,
 • Wie, jak okazywać szacunek wobec rodziców,
 • Potrafi opowiedzieć, czym zajmuje się mama i tata,
 • Określa wygląd rodziców (kolor i długość włosów, jak się ubierają)
 • Słucha z uwagą piosenki o mamie i tacie; stara się ją śpiewać
 • Rozumie znaczenie słowa: portret
 • Wykona pracę plastyczną – Portret Mamy i/lub Taty
 • Rozwija sprawność motoryczną i poczucie estetyki podczas wykonywania upominku na Dzień Matki
 • Bierze aktywny udział w Spartakiadzie Sportowej
 • Zna angielskie słówka określające członków rodziny
 • Bierze udział w zabawie muzyczno – ruchowej „Baby shark”
 • Doskonali układ taneczny przygotowywany na Festyn Rodzinny

 

DZIECI Z CAŁEGO ŚWIATA

Dziecko:

 • wie, że ma swoje prawa,
 • poznaje swoje najważniejsze prawa
 • wie, gdzie szukać pomocy, jeśli ktoś łamie prawa dziecka
 • rozumie, że wszystkie dzieci mają takie same prawa, niezależnie od pochodzenia czy wyglądu,
 • chętnie i aktywnie uczestniczy w świętowaniu Dnia Dziecka
 • poznaje cechy charakterystyczne dla dzieci z danego kraju oraz ich zwyczaje,
 • wykona pracę plastyczną zgodną z tematem
 • prezentuje nabyte umiejętności taneczne podczas Festynu Rodzinnego
 • bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych