ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY:

 

 

Tydzień I          30.01 – 02.02

O przyrodę dbam – ekologię znam.

Dziecko:

 • Rozumie znaczenie słowa ekologia
 • Wie, że śmieci należy sortować
 • Zna kolory pojemników na odpady i wie, co do nich wrzucać
 • Poznaje znaczenie recyklingu
 • Poznaje sposoby dbania o najbliższe środowisko
 • Rozpoznaje właściwe i niewłaściwe zachowanie względem przyrody przedstawione na ilustracjach
 • Dokona podziału na sylaby (z wyklaskiwaniem) wybranych wyrazów
 • Przelicza elementy w zakresie 4 i więcej
 • Wykonuje poprawnie ćwiczenia gimnastyczne
 • Rozwija sprawność aparatu artykulacyjnego poprzez ćwiczenia logopedyczne
 • Dba o estetykę wykonywanej pracy plastycznej

 

 

Tydzień II         05.02 – 09.02

Projekt „Podróże po Europie – Poznajemy Włochy”

 – wg oddzielnego scenariusza.

 

 

 

Tydzień III        12.02 – 16.02

Koziołki się trykają – na ratuszowej wieży mieszkają.

Dziecko:

 • Wie, jak nazywa się miejscowość, w której mieszka i uczęszcza do przedszkola
 • Poznaje legendy związane z Poznaniem
 • Rozpoznaje na podstawie obrazka najważniejsze zabytki Poznania
 • Słucha z uwagą utworów literackich
 • Zna imiona Poznańskich Koziołków
 • Rozwija sprawność manualną poprzez wykonywanie pracy plastycznej
 • Słucha z uwagą piosenki „To nie jest bajeczka”; potrafi opisać o czym opowiada oraz próbuje ją śpiewać
 • Współtworzy kącik regionalny

 

 

Tydzień IV        19.02 – 23.02

Ferie to jest super sprawa – odpoczynek i zabawa!

Dziecko:

 • Zna nazwy sportów zimowych
 • Zna zasady bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw
 • Wykonuje poprawnie ćwiczenia gimnastyczne
 • Porusza się rytmicznie
 • Zna zagrożenia płynące z niewłaściwej zabawy
 • Wykonuje zabawy ruchowo – naśladowcze
 • Słucha z uwagą opowiadania/wiersza; udziela odpowiedzi na pytania z nim związane
 • Poprawnie posługuje się pędzlem; kończy rozpoczętą pracę plastyczną
 • Stara się być kreatywne – wymyśla sposoby na nudę
 • Współdziała w zabawach zespołowych

 

 

Tydzień V         26.02 – 01.03

Do sklepów wyruszamy – gdy zakupy zrobić mamy.

Dziecko:

 • Nazywa sklepy w zależności od asortymentu

 (apteka, warzywniak, księgarnia, market)

 • Wie, do czego służy w sklepie kasa
 • Zna różne metody płatności (gotówka, karta płatnicza, smartfon)
 • Uczestniczy w zabawie dydaktycznej „Sklep” – posługuje się zwrotami grzecznościowymi, przelicza elementy
 • Bierze udział w spacerze do pobliskiego sklepu, właściwie się zachowuje
 • Wie, że za towar zawsze trzeba zapłacić
 • Wie, do czego służy waga
 • Stosuje określenia: lekkie/ciężkie